Daily Archives: Tháng Tư 27, 2010

Dừng edit!!!!!!!

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Mình sẽ KHÔNG edit “Vận động” nữa!!! Thông báo để các bạn đc biết!!!

Chính xác là mình đang bố nháo đó, đừng tin :p~

Vì lí do khách quan vs chủ quan, có thể từ nay đến tuần sau mình ko post các chương tiếp đc~ Dù chương 4 mần xong ồi na, đang mần tiếp chương 5 rất hăng xay na~ Kiểu j thì tuần sau cũng mới post :”>, ngta ban đầu định 1 tuần 1 chương mờ~

Viết nhảm để mọi ng biết, hêm lại tưởng mình mất tích thì toi~
Tuần xau mình mới mó tiếp, nhưng mọi ng kũng đừng đệ xó của mình bám bụi na, ngày nào kũng vô thăm cho mình vui na~ Ngày ngày mình xẽ ngó pv đó ;)), nếu kác bạn yêu thật là yêu mình, có khi sang tuần lại hoàn cũng nên *mơ màng*~

*đê đầu* Vậy na, thông báo nềy thay cho jấy mời, à lộn, jấy phép~

30/4 vui vẹ na!