Daily Archives: Tháng Năm 8, 2010

*nhảy nhót* Happy 32th Birthday to Jang Woo Hyukie XD~~~

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

theme

Yobo *gào thét* Sinh nhật vui vẻ na chồng yêu XD~~~

Chúc anh đủ nà XD~~~~~~~~~

*hun hít*

Jang Woo Hyukie, fighting~~~~~~~~