Daily Archives: Tháng Bảy 1, 2010

seng il chukka hap ni ta!!!

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Remember~~~

01/07/83- 01/07/10

10/07/83- 10/07/10

Teukie à, Chulie à…

Hạnh phúc nhé!!!

Teukie à, Chuile à…

Vui cười nhé!!

Chúc hai người đủ!!!

Sarang hae yo~