Daily Archives: Tháng Bảy 13, 2010

Điềm mật anh túc_ Chương thứ mười một

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Điềm mật anh túc

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, phụ tử

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ mười một~

Hạ Vũ Thuỵ lái xe như bay về. Read the rest of this entry

Điềm mật anh túc- Chương thứ mười

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Điềm mật anh túc

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, phụ tử

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

~Chương thứ mười~

“Hạ Vũ Thuỵ! Hạ Vũ Thuỵ!” Giang Kiêu Long vội vã chạy từ ngoài vào, “Cậu sao không? Tôi nghe nói cha cậu gặp chuyện liền chạy ngay tới. A, anh Cả, anh ở đây sao, chúng ta mau tìm biện pháp cứu người đi.” Read the rest of this entry