Daily Archives: Tháng Mười Một 29, 2010

Lão tử là Thái tử… ách… phi- Chương thứ ba(phần hai)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Lão tử là Thái tử… ách… phi

Tác giả: Hầu trưởng thôn

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, cung đình, hài hước

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Chờ một đám người chúng ta nhìn thấy được Phụ hoàng, ta mới hiểu vì cái gì Phụ hoàng phải sôt ruột tuyên Nhị ca vào. Read the rest of this entry