Daily Archives: Tháng Một 21, 2012

A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ hai- p10

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

“Anh Kiên… Ngại quá, liên luỵ  anh rồi.” Hà Bật Học rầu rĩ nói. Ân Kiên nghiêng đầu qua, kỳ thực khuôn mặt nghiêng của tên kia cũng không non cho lắm, nhìn sáng sủa như vậy, là kiểu người hành động với khuôn mặt không hợp nhau. Read the rest of this entry

Thuần linh thời đại- Chương thứ mười chín

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Thuần linh thời đại

Tác giả: Bạch Vân

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường công cường thụ.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ mười chín~ Read the rest of this entry