Daily Archives: Tháng Một 31, 2012

A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ ba- p3

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản
Dịch: Quicktrans kaka
Biên tập: Phiêu Linh
Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,
thiên sư công, chế tác thụ, hài.
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

“Này! Tôi xin cậu hãy nghĩ đến một điểm quan trọng, tỉ suất mà giảm, chương trình sẽ bị ngừng đó!” Hà Bật Học nằm một đống trên bàn kêu gào. Đài truyền hình chính là một nơi hiện thực như thế, bạn có nổi tiếng đến đâu cũng vô ích, chương trình thành công hay không thành công, khán giả không cổ vũ, thì bạn có là con của lão Thiên Vương, hoặc là chính lão Thiên Vương cũng không nói chuyện tình cảm được. Read the rest of this entry

Sủng nịch vô tội- Chương thứ tư( phần một)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Sủng nịch vô tội

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, incest, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ tư~ Read the rest of this entry