Daily Archives: Tháng Tư 19, 2012

A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ sáu-p4

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Khẩn!!!

Tình hình là dạo này edit A Quỷ tự thấy có khúc rất khó hiểu, thêm hôm nay bạn Cung Di comm bảo ko hiểu j cả, nên đã check lại bản raw cũ của Bắp, và ts là =((((((((((((((((((((( giời ơi, tôi quay về với raw cũ đây!!! Tôi ứ chơi vs raw bản xuất bản nữa!!! Còn nguyên nhân??? Xin các bạn hạ cố đọc lại từ chương năm phần cuối trở đi rồi mới đọc chương mới này!!! Đừng đọc trc chương này!! Chịu khó đọc lại đi ồi sẽ muốn khóc như mình!!! Read the rest of this entry