Daily Archives: Tháng Năm 15, 2012

A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ nhất- p4

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Hồ tiên không có cái gọi là thuật tìm linh hồn, bọn họ và thiên nhiên cùng sống cùng tồn tại, cho nên có thể mượn dùng năng lượng của thiên nhiên, chỉ là, con người phá hoại tự nhiên, tự nhiên phản công, năng lượng nhóm Hồ tiên còn có thể mượn đến bao nhiêu cũng không biết được. Read the rest of this entry