Daily Archives: Tháng Sáu 7, 2012

A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ nhất- p10

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

“Ân Kiên!” Quản Đồng chạy tới muộn, mới ào vào thì thấy một màn kinh khủng, Ân Kiên nhảy lầu? Nghĩ cũng không nghĩ nhiều nổi mà nhảy xuống theo. Read the rest of this entry