Daily Archives: Tháng Mười Một 13, 2015

[Tận thế] Tra thụ trọng sinh – Văn án

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Mạt thế chi tra thụ trọng sinh

Tác giả: Sáp Sáp Nhi

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, tận thế, trọng sinh, không gian di động, tu chân

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~ Văn án~
Thành phố A ai cũng biết, Kì Ninh là tiểu thụ Mạc Dịch Phàm nuôi dưỡng, thế nhưng ai cũng không biết, Mạc Dịch Phàm nuông chiều tiểu thụ này đến trình độ nào. Read the rest of this entry