Daily Archives: Tháng Mười Hai 10, 2015

[Tận thế] Tra thụ trọng sinh – 3

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Mạt thế chi tra thụ trọng sinh

Tác giả: Sáp Sáp Nhi

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, tận thế, trọng sinh, không gian di động, tu chân

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

3- Không gian
Kì Ninh nâng tay trái lên, không khỏi cười nhạt một tiếng. Read the rest of this entry