Category Archives: Sở gia huynh đệ

Sủng nịch vô tội- Chương thứ tư( phần một)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Sủng nịch vô tội

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, incest, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ tư~ Read the rest of this entry

Sủng nịch vô tội- Chương thứ ba( phần hai)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Sủng nịch vô tội

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, incest, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

“Ngọc nhi, em giận thì trừng phạt anh đi, anh thế nào cũng không sao, van xin em đừng làm lơ anh được không?” Read the rest of this entry

Sủng nịch vô tội- Chương thứ ba( phần một)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Sủng nịch vô tội

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, incest, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ ba~ Read the rest of this entry

Sủng nịch vô tội- Chương thứ hai( phần hai)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Sủng nịch vô tội

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, incest, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

“Hiệu trưởng Vương, ông cũng biết sao? Được, tôi hôm nay nể mặt ông. Về chủ nhiệm mới… Xử phạt thật ra cũng không cần, ông dạy bảo anh ta cho tốt, ở cái trường này, anh ta muốn giáo dục ai cũng được, kể cả Sở Thận Chi tôi có tội cũng tuyệt đối không trốn tránh, chỉ có Ngọc nhi nhà tôi là không ai được động vào! Nếu anh ta không hiểu chuyện này, thì anh ta nên ra đi cho sớm. Về phần ông giám sát cấp dưới không chu toàn… Hừ, lần sau tôi sẽ tính đến ông. Ngọc nhi, chúng ta đi.” Read the rest of this entry

Sủng nịch vô tội- Chương thứ hai( phần một)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Sủng nịch vô tội

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, incest, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 

***

 

~Chương thứ hai~

 

 

 

Trên ghế nệm dày tràn ngập tiếng thở dốc không có điểm dừng. Read the rest of this entry

Sủng nịch vô tội- Chương thứ nhất

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Sủng nịch vô tội

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 

***

 

~Chương thứ nhất~

 

 

Trong một hội trường tráng lệ, có vạn người lũ lượt kéo vào. Hôm nay là “Đại hội khen thưởng công nhân xuất sắc toàn cầu” mỗi năm một lần của công ty Sở Thị nổi tiếng cả nước. Read the rest of this entry

Sủng nịch vô tội- Văn án

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Sủng nịch vô tội

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 

***

~Văn án~ Read the rest of this entry