Quái, ngươi thật mỹ lệ

~ Quái à, ngươi thiệt xinh đẹp ~

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1

Dịch: Qtrans kaka

Biên tập: Moon Moon

Beta reader: Phiêu Linh

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả. 

P/s từ editor : Món này được xào ra từ nguyên liệu gốc là bản QT của bạn Kail trong một phút ngẫu hứng liều.

Đề nghị không mang dao dĩa thìa nĩa chĩa/bay/phi/ném hay các loại rau củ quả đc mang tung/ném/quẳng về người nấu dưới mọi hình thức…

Cũng đề nghị không bình phẩm kiểu “Ô món này phải nấu dư lày dư lày mới đúng, sao lại nấu dư vậy…” “Chời ơi nấu vậy không đúng nga~”

Chúc ngon miệng…

P/s từ Bêtha: Mọi kêu gào ném dép về tiến độ truyện xin hãy liên hệ biên tập viên, bêtha (dù có liên quan cũng) không chịu trách nhiệm về vấn đề này*cười zuyên và chạy*

***

 .::Quyển thứ nhất::.

~Chương thứ nhất~

~Chương thứ hai~  ~Chương thứ ba~

~Chương thứ tư~ ~Chương thứ năm~ ~Chương thứ sáu~

~Chương thứ bảy~ Chương thứ tám~

~Chương thứ chín~

~Chương thứ mười~  ~Chương thứ mười một~

~Chương thứ mừoi hai~ ~Chương thứ mười ba~ ~Chương thứ mười bốn~

~Chương thứ mười lăm~ ~Chương thứ mười sáu~

~Chương thứ mười bảy~

~Chương thứ mười tám~ ~Chương thứ mười chín~

~Chương thứ hai mươi~ ~Chương thứ hai mốt~ ~Chương thứ hai hai~

~Phiên ngoại~

~Chương thứ hai ba~ ~Chương thứ hai tư~

~Chương thứ hai lăm~ ~Chương thứ hai sáu~ ~Chương thứ hai bảy~

~Chương thứ hai tám~ ~Chương thứ hai chín~

~Chương thứ ba mươi~

~Chương thứ ba mốt~ ~Chương thứ ba hai~

~Chương thứ ba ba~ ~Chương thứ ba tư~ ~Chương thứ ba lăm~

~Chương thứ ba sáu~

~Chương thứ ba bảy~

.::Quyển thứ hai::.

 ~Chương thứ nhất~

~Chương thứ hai~ ~Chương thứ ba~

~Chươg thứ  tư~ ~Chưoơg thứ năm~ ~Chương thứ  sáu~

~Phiên ngoại~

~Chương thứ bảy~~Chương thứ tám~

~Chương thứ chín~~Chương thứ mười~~Chương thứ mười một~

~Chương thứ mười hai~~Chương thứ mười ba~

~Chương thứ mười bốn~

~Chương thứ mười lăm~ ~Chương thứ mười sáu~

~Chương thứ mười bảy~~Chương thứ mười tám~~Chương thứ mười chín~

~Chương thứ hai mươi~ ~Chương thứ hai mốt~

~Chương thứ hai hai~~Chương thứ hai ba~

~Chương thứ hai tư~~Chương thứ hai lăm~

~Chương thứ hai sáu~ ~Chương thứ hai bảy~

~ Chương thứ hai tám ~ ~ Chương thứ hai chín ~

.::Quyển thứ ba::.

115 responses »

 1. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ nhất « Vạn kiếp luân hồi

 2. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ hai « Vạn kiếp luân hồi

 3. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ ba « Vạn kiếp luân hồi

 4. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ tư « Vạn kiếp luân hồi

 5. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ sáu « Vạn kiếp luân hồi

 6. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ bảy « Vạn kiếp luân hồi

 7. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ tám « Vạn kiếp luân hồi

 8. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ chín « Vạn kiếp luân hồi

 9. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ mười « Vạn kiếp luân hồi

 10. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ mười một « Vạn kiếp luân hồi

 11. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ mười hai « Vạn kiếp luân hồi

 12. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ- Chương thứ mười ba « Vạn kiếp luân hồi

 13. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ mười bốn « Vạn kiếp luân hồi

 14. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ mười sáu « Vạn kiếp luân hồi

 15. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ mười bảy « Vạn kiếp luân hồi

 16. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ mười tám « Vạn kiếp luân hồi

 17. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ mười chín « Vạn kiếp luân hồi

 18. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ hai mươi « Vạn kiếp luân hồi

 19. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ hai mốt « Vạn kiếp luân hồi

 20. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ hai hai « Vạn kiếp luân hồi

 21. Dạo này ai cũng khoái cái võng du dễ thương này hết đó nha :”>~~~

  Đọc mấy cái võng du phải đọc mấy quyển mấy quyển mới phê :”>~~

  Thanx nàng ôm bộ này nha :D~~

 22. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Phiên ngoại « Vạn kiếp luân hồi

 23. Pingback: TRUYỆN ĐANG ĐỌC « nganhoa

 24. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ hai ba « Vạn kiếp luân hồi

 25. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ hai tư « Vạn kiếp luân hồi

 26. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ hai lăm « Vạn kiếp luân hồi

 27. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ hai sáu « Vạn kiếp luân hồi

 28. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ hai bảy « Vạn kiếp luân hồi

 29. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ hai chín « Vạn kiếp luân hồi

 30. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ ba mươi « Vạn kiếp luân hồi

 31. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ ba mốt « Vạn kiếp luân hồi

 32. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ ba hai « Vạn kiếp luân hồi

 33. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ ba ba « Vạn kiếp luân hồi

 34. Pingback: List đam mỹ « Luv Yoosu ll CaSSioPeiA ll Luv YunJae

 35. Ta vốn đang đọc bộ này bên nhà Tiểu Cầm, nhưng giờ theo chân nàng ấy qua đây đọc ké lun, hehe. Thank nàng vì đã làm nha, ta là ta bấn bộ này lắm
  Ta đợi a đợi ~~

 36. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ ba tư « Vạn kiếp luân hồi

 37. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ ba lăm « Vạn kiếp luân hồi

 38. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ ba sáu « Vạn kiếp luân hồi

 39. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ ba bảy « Vạn kiếp luân hồi

 40. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ hai « Vạn kiếp luân hồi

 41. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ ba « Vạn kiếp luân hồi

 42. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ năm « Vạn kiếp luân hồi

 43. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Phiên ngoại « Vạn kiếp luân hồi

 44. Pingback: [ĐM] Tên truyện – Chưa hoàn thành « Mộng Xuân

 45. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ sáu « Vạn kiếp luân hồi

 46. Pingback: O – P – Q – R « Động Màn Tơ

 47. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ bảy « Vạn kiếp luân hồi

 48. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ tám « Vạn kiếp luân hồi

 49. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ chín « Vạn kiếp luân hồi

 50. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ mười « Vạn kiếp luân hồi

 51. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ mười một « Vạn kiếp luân hồi

 52. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ mười hai « Vạn kiếp luân hồi

 53. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ mười ba « Vạn kiếp luân hồi

 54. Pingback: Quái, ngươi thật lỹ lệ – Chương thứ mười bốn « Vạn kiếp luân hồi

 55. Pingback: ♥♫♥ List Đam mỹ tiểu thuyết ♥♫♥ == Hoàn == « Huyết Lâu

 56. bộ này hài ghê ha.bình thường mình k thích võng du lắm nhưng rất thích bộ này. Oh nhưng mà sao t k đọc được chương 6, 7 quyển 1 vậy??? t đọc = dthoai nên chẳng bít tnao nữa

 57. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ hai tư « Vạn kiếp luân hồi

 58. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ- Chương thứ hai lăm « Vạn kiếp luân hồi

 59. Pingback: Link tổng hợp « Động Màn Tơ

 60. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ- Chương thứ hai sáu « Vạn kiếp luân hồi

 61. Pingback: List Võng Du « Tịnh Vân Các

 62. Pingback: ~List tổng hợp~ « ღ♫♪…Godnes5's Bar…♪♫ღ

 63. Pingback: ♥♫♥ List đam mỹ tiểu thuyết == Hoàn == ♥♫♥ « Huyết Lâu

 64. Pingback: List truyện Đam mỹ | Hội săn lùng truyện

 65. Pingback: Trường Thiên [Hoàn] « Phi Vũ Các

 66. Pingback: Trường Thiên [Hoàn] « Phi Vũ Các

 67. Pingback: List Tổng Hợp « Phi Vũ Các

 68. Hắc hắc bang chủ tỷ tỷ em là thành viên mới ạ. Em vào com đây ạ.
  Em mới biết nhà tỷ tỷ gần đây thui ah`. Mà lại đọc bằng đt nên ko com toàn đọc ké mong bang chủ tỷ tỷ tha lỗi orz.
  Em là em thích võng du nha. Mà bộ này cực dễ thương luôn >///<.
  Cảm ơn Moon tỷ, Phiêu tỷ ( em thích kêu thế này ^^ ) đã edit truyện nhiều lắm. Gửi ngàn nụ hôn cho 2 tỷ *chụttttt*

 69. Pingback: List Đam Mỹ Võng Du « Diễm Kỳ

 70. Pingback: Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ hai bảy « Vạn kiếp luân hồi

 71. That su rat thich doc vong du,dac biet la loai may quyen may quyen nhu ban o tren noi. Cm tren dt nen viet hok co dau va hok viet dai dc nhung that su rat cam on vi da edit truyen nay

 72. Pingback: Võng Du | Phi Vũ Các

 73. Pingback: List võng du | ღ Vô Điệp Cốc ღ

 74. Pingback: List Võng Du + Võng Phối | Vũ Mộng Lâu

 75. Pingback: List đam mỹ | ★Huyết Băng Cung★

 76. Pingback: List đam mỹ hiện đại | Dương Minh Yên

 77. Pingback: List đam mỹ võng du | Dương Minh Yên

 78. Pingback: Võng du + võng phối | Kurokochii

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s